Z życia parafii

Październik miesiącem różańca świętego

W czwartek rozpoczyna się miesiąc październik, w czasie którego podejmujemy wspólną modlitwę różańcową.

Nabożeństwa z rozważaniami tajemnic różańcowych będziemy rozpoczynać o godz. 17.15 przed wystawionym Najśw. Sakramentem.

Po nich o godz. 18.00 Msza św. Serdecznie zachęcamy wszystkich parafian do włączenia się w tę piękną modlitwę.

Dla dzieci przygotowane są plansze, na których znajdują się miejsca na naklejki otrzymywane za uczestnictwo w modlitwie różańcowej.

Na pierwsze nabożeństwo różańcowe zapraszamy w czwartek do kościoła kolejowego na godz. 17.15. W piątek i w sobotę różaniec w kościele parafialnym.