Home > Aktualności > Wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej – Święto Kolejarzy

W środę, 25 listopada w Kościele wspominamy Patronkę Kolejarzy – św. Katarzynę Aleksandryjską. Pamiętajmy dzisiaj w naszych modlitwach szczególnie i z wdzięcznością o tych, którzy podejmowali i podejmują nadal wymagającą i odpowiedzialną pracę na kolei. Wdzięczność wobec kolejarzy z naszego miasta wyrazimy podczas Mszy św. w niedzielę, 29 listopada br. o godz. 10:00 w kościele „kolejowym”. Będziemy powierzać Bożej opiece emerytowanych i obecnych pracowników kolei oraz zmarłych spośród nich.