Home > Ogłoszenia parafialne

Komunikaty duszpasterskie – 21.07.2024

1.      Jak wcześniej już zapowiadaliśmy zapraszamy do współpracy wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcieliby skorzystać z szansy bezkosztowego przeprowadzenia termomoder-nizacji w swoich domach, przejścia na ekologiczny system ogrzewania, skorzystania z oferowanych obecnie dotacji.

Współpracująca z naszą Parafią Firma od wielu lat zajmuje się takimi zadaniami remontowymi, a oferowane obecnie dotacje umożliwiają przeprowadzenie takich remontów nawet bez wkładu własnego. Na liście mamy już dwa domy jednorodzinne, dwie rodziny z naszego środowiska zainteresowane taką pomocą. Gdy będziemy mieli piec takich zgłoszeń zorganizujemy spotkanie na którym podane zostaną szczegóły bezkosztowego przeprowadzenia takich remontów – termomodernizacji. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu w zakrystii.

2.      Za tydzień, w niedzielę dnia 28 lipca przeżywać będziemy coroczny Dzień św. Krzysztofa – Patrona wszystkich Kierowców. Z tej okazji po każdej Mszy św. niedzielnej modlić się będziemy za kierowców oraz błogosławić będziemy pojazdy. Prosimy aby kierowcy ustawiali się pojazdami na parkingu przed świątynią lub na ulicach najbliżej świątyni.

Podczas modlitwy za kierowców i poświęcenia pojazdów zbierane będą ofiary na Mszę św. za wszystkich kierowców, która odprawiona zostanie w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, tj. w czwartek 15 sierpnia o godz. 12:00 w kościele kolejowym. Wszystkich do modlitwy za kierowców oraz na poświęcenie pojazdów z serca zapraszamy. Niedziela, dnia 28 lipca.

3.      Zapraszamy do przygotowania naszych kościołów w sobotę 27.07.2024.

O przygotowanie kościoła parafialnego prosimy zamieszkałych przy ul. Sikorskiego rodziny Państwa: Pauliny Kempa-Glinkowskiej, Elżbiety Wajda, Iwony Duliban, Sylwii Dziekońskiej, Krystyny Wolnej, Krystyny Zasańskiej, Marii Zasańskiej. Przygotowanie świątyni w sobotę około godz. 10:00. O przygotowanie kościoła kolejowego prosimy zamieszkałych przy ul. Piłsudskiego rodziny Państwa: Rozalii Gromada, Krystyny Kleszcz, Krystyny Wieliczko, Reginy Olszowy, Marii Korzystko, Marii Jańczak, Bożeny Szczepaniak. Przygotowanie świątyni kolejowej w sobotę około godz. 10:00.

4.      Niech czas wakacji, urlopów, wypoczynku na miejscu lub na wyjeździe, pomaga nam w mądry sposób regenerować nasze siły poprzez uzdrawiającą samotność i dialog z Bogiem.