Home > Aktualności > Msza Wieczerzy Pańskiej – Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek, 28.03.2024, przeżywaliśmy w naszej wspólnocie święto ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. O godz. 18.00 w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski sprawowana była Msza św. Wieczerzy Pańskiej pod przewodnictwem ks. Andrzeja.

W homilii mszalnej przewodniczący liturgii zwrócił najpierw uwagę zgromadzonych, że Pan Jezus chcąc ustanowić królewski sakrament Eucharystii wyciągnął z rytu żydowskiej Paschy najbardziej popularne i występujące wszędzie elementy: chleb, wino, kropelkę wody (por. L. Bouyer). Elementy, które wcale nie były centralnymi w żydowskim świętowaniu. Ale uczynił to dlatego, aby wspólnota Kościoła wszystkich czasów i każdego miejsca na ziemi, mogła sprawować sakrament Eucharystii. W kolejnym wątku homilii kaznodzieja zwrócił uwagą na odpowiedź na pytanie: co daje nam Eucharystia?  Ustanawiając w takim momencie (swojego życia) Eucharystię, Jezus daje nam cenną wskazówkę. To właśnie przyjęcie Go w darze Eucharystii, daje siłę, żeby przetrwać ekstremalnie bolesne momenty i wszystkie inne trudne chwile w życiu. Ludzie żyjący Eucharystią wiedzą jaka siłę daje im ten sakrament…”. Ilustracją do tego stwierdzenia była najpierw znana sekwencja chrześcijan Kościoła afrykańskiego już z IV wieku, w której pierwsi wyznawcy Chrystusa Pana mawiali „My nie możemy żyć bez Eucharystii” oraz scena z powieści pt. Kościotrup autorstwa Iwana Siergiejewicza Turgieniewa, w której jedna z bohaterek bardzo boleśnie doświadczona paraliżem, daje piękne świadectwo o znaczeniu Eucharystii w swoim niełatwym życiu.

Wzruszającym momentem Mszy św. Wieczerzy Pańskiej były ślubowania ministranckie złożone przez grupę ministrantek i ministrantów naszej Parafii. Do tej radosnej chwili przygotowanych zostało 9 młodych katolików, którzy postanowili związać swoje życie z radosną przygodą służenia Panu Bogu podczas liturgii i nabożeństw w naszym Wieczerniku.

Mszę św. Wieczerzy Pańskiej zakończyły życzenia od młodzieży i starszych złożone ks. Andrzejowi z okazji święta kapłanów. Na zakończenie przewodniczący liturgii przeniósł Najświętszy Sakrament do kaplicy adoracji, gdzie do godz. 22:00 była możliwość indywidualnej adoracji – osobistego spotkania z Dawcą Eucharystii.

fot. M. Matuszewski