Home > Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna we wtorek i piątek od godz.17.45 (po Mszy św.) – od listopada do marca

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA JEST WE WTORKI I PIĄTKI PO WIECZORNEJ MSZY ŚWIĘTEJ – 18.30 -19.00

ADRES: Parafia Rzymskokatolicka w Węglińcu, ul.Kościuszki 20, 59-940 Węgliniec

TELEFON DO PARAFII: stacjonarny: 75 7712044, komórkowy: 780 – 028 – 787 – w pilnych i nagłych sprawach

NR KONTA: Parafia Rzymskokatolicka w Węglińcu pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 22 8382 0001 2602 0297 2000 0010

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO UDZIELENIA SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH ORAZ KATOLICKIEGO POGRZEBU:

CHRZEST: akt urodzenia dziecka (odpis), wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców, zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych.

I KOMUNIA ŚW.: metryka chrztu, uczestnictwo w katechezie i Mszy św.

BIERZMOWANIE: metryka chrztu, uczestnictwo w katechezie i Mszy św. oraz systematyczne życie sakramentalne.

MAŁŻEŃSTWO: aktualna metryka chrztu, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, dowody osobiste, ostatnie świadectwo katechizacji, świadectwo bierzmowania, zaświadczenie o katechezie przedmałżeńskiej, zaświadczenie z USC (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągnął za sobą skutki cywilno-prawne) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

POGRZEB KATOLICKI: akt zgonu, zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku jeśli zgon nastąpi poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala). Forma pogrzebu ustalana jest zgodnie z prawem kościelnym.