Home > 2023 > grudzień

Boże Narodzenie w naszej parafii

W niedzielę wieczorem, 24 grudnia zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej, aby przeżyć chwilę jedności i rodzinnej wspólnoty w naszych domach. Zachęcam do podtrzymania polskiej tradycji zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Spotkanie przy stole rozpocznijmy modlitwą i odczytaniem Ewangelii według świętego Łukasza...

Spowiedź adwentowa

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia warto przeżyć w duchu wiary, pojednam z Bogiem i między sobą. W Adwentowe przygotowanie wpisuje się sakrament pokuty i pojednania, który w naszej parafii będziemy przeżywać w piątek 15 grudnia. Okazja do spowiedzi w...

Adwent

I Niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny pod hasłem: „Uczestniczę we wspólnocie kościoła”. To duszpasterski program Kościoła katolickiego w Polsce, który jest zachętą do głębszego zjednoczenia z Bogiem przez doświadczenie życia wiary we wspólnotach parafialnych. W dobrym i owocnym...