Home > Aktualności > Nowe rozporządzenia dotyczące pandemii

W związku z tzw. czerwoną strefą obejmującą całą Polskę z powodu pandemii
koronawirusa, od soboty 24 października br. maksymalna liczba wiernych mogących
jednocześnie przebywać w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Węglińcu wynosi 30 osób a w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski
(„kolejowym”) 40 osób.

Przypominamy o używaniu maseczek lub przyłbic i o zachowaniu bezpiecznej
odległości podczas uczestnictwa we Mszach św. i nabożeństwach.

Zwolnienie z uczestnictwa w niedzielnych Mszach świętych pozostaje aktualne
wobec osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.).
Gdy chodzi o obecność na niedzielnych celebracjach, muszą być brane pod uwagę
także wprowadzane obostrzenia państwowe oraz roztropne rozeznanie wiernych we
własnym sumieniu bieżącej sytuacji epidemicznej, osobistych uwarunkowań
zdrowotnych, rodzinnych, związanych z wiekiem i wielką obawą przed zakażeniem.