Aktualności

Patriotycznie w Węglińcu

Przepasane biało-czerwonymi wstążkami drzewa i zapalone przed nimi znicze w kolorach
białym i czerwonym witały wjeżdżających do Węglińca ulicą Piłsudskiego w środę, 11
listopada 2020 roku. Ten widok przez cały dzień przypominał o świętowanej 102 rocznicy
Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Główne obchody narodowego święta miały miejsce w godzinach wieczornych. O godz. 17.00
w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa rozpoczęła się Eucharystia w
intencji Ojczyzny. Dziękowaliśmy w niej za tych, którzy walczyli o niepodległość Polski i nie
wahali się składać w ofierze własnego życia, aby nasz kraj powrócił na mapę Europy.
Prosiliśmy również o umocnienie ducha patriotyzmu i wiary w Boga w sercach wszystkich
Polaków. Z powodu ograniczenia ilości wiernych mogących jednocześnie przebywać w
kościele podczas pandemii, Msza święta była transmitowana przez łącza internetowe.
Następna część uroczystości miała miejsce w parku im. ks. prał. Bronisława Maślanki.
Uczestnicy zostali w nią wprowadzeni przez Mirosława Matuszewskiego, który wcześniej
zadbał o wspomniany powyżej wystrój ul. Piłsudskiego. Rozpoczęła się ona śpiewem hymnu
narodowego przed pięknie oświetlonym barwami narodowymi, odnowionym pomnikiem ku
czci poległych w obronie Ojczyzny. Po hymnie okolicznościowe słowo wygłosił dyrektor
Węglinieckiego Centrum Kultury, Bogdan Walczak a proboszcz węglinieckiej parafii
pobłogosławił nową tablicę upamiętniającą polskich bohaterów zatroskanych i walczących o
wolność Polski. Spotkanie zakończyło się złożeniem wiązanek kwiatów przed pomnikiem
oraz śpiewem pięknej pieśni patriotycznej „Uwierz Polsko”. O stronę muzyczną przebiegu
święta narodowego tak w kościele, jak i w parku, zadbały: Agnieszka Łaniucha i Monika
Gołąb.