Home > Z życia parafii > Remont kościoła parafialnego

Mając na uwadze planowane prace remontowe w Kościele Parafialnym w Węglińcu zwracamy się z prośbą o wsparcie tego dzieła wpłacając dobrowolną kwotę na poniższe konto Bankowe. Jednocześnie informuję, iż takowe wpłaty można w roku następnym odliczyć od podatku dochodowego.

Numer konta bankowego w Banku Spółdzielczym w Węglińcu

Na rzecz remontu Kościoła Parafialnego
Parafia Rzymsko Katolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa
Ul. Kościuszki 20 59-940 Węgliniec
Z dopiskiem remont Kościoła Parafialnego
Nr konta – 43 8382 0001 2602 0297 2000 0020
Kontakt z koordynatorem remontu:
Mirosław Matuszewski
Tel. stacjonarny 757712751 tel. kom, 602363623

Zalecany zakres prac remontowych:

1. Usunąć częściowe ocieplenie sklepienia z mat z wełny mineralnej. Usunąć z poddasza resztki materiałów budowlanych – pozostałości po starych remontach.

2. Ocenić stan techniczny sklepienia – wykonać ew. naprawy drewnianej konstrukcji sklepienia.

3. Wykonać prace związane z usunięciem porażeń biologicznych na strychu – zastosowań preparat biobójczy działający na grzyby oraz owady niszczące drewno.

4. Ułożyć na powierzchni sklepienia folię paroprzepuszczalną. Następnie wykonać ocieplenie sklepienia na całej powierzchni poprzez ułożenie mat z wełny mineralnej o grubości 20 cm. Ocieplić należy również fragment ścian wystające powyżej sklepienia.

5. Z powierzchni ścian oraz z powierzchni sklepienia wewnątrz kościoła usunąć stare olejne oraz emulsyjne powłoki malarskie. Usunąć gładzie gipsowe. Ocenić stan techniczny istniejących tynków. Usunąć tynki odspojone od podłoża. Wykonać uzupełnienia po skutych tynkach. Naprawy wykonywać stosując Lekki tynk wapienno cementowy MK5-L, zużycie 1,1 kg/m²/10 mm grubości.

6. Przeprowadzić prace odgrzybieniowe wewnątrz kościoła – nasączyć ściany i sklepienia Preparatem grzybobójczym APE-SL, zużycie ok. 150 ml/m².

7. Ocieplić od wewnątrz ścianę szczytową kościoła oraz belki konstrukcyjne nad chórempoprzez ułożenie tynku ciepłochronnego np. Tynku ciepłochronnego TMD – z powierzchni ściany skuć stare, zdegradowane i porażone biologicznie tynki. Starannie oczyścić podłoże. Słabe osypujące się powierzchnie muru ceglanego wzmocnić poprzez nasączenie Preparatem gruntującym MTG, zużycie ok. 0,3 l/m². – wykonać warstwę sczepnąj z Zaprawy szpachlowej SKS nakładanej pacą z zębami 8 x 8 mm, zużycie ok. 5 kg/m². Po ok. 24 h można przystąpić do wykonania tynku ciepłochronnego. – ułożenie mineralnego

Tynku ciepłochronnego TMD o grubości warstwy ok. 30 mm, zużycie 16,5 kg/m². Po związaniu i stwardnieniu tynku ciepłochronnego można przystąpić do dalszych prac. – szpachlowanie powierzchni tynku ciepłochronnego za pomocą Zaprawy szpachlowej SHF, o uziarnieniu 0-0,6 mm, zużycie ok. 4,0 kg/m ². W warstwę zaprawy szpachlowej należy wkleić siatkę z włókna szklanego QMS.Tynk ciepłochronny podniesie temperaturę powierzchni otynkowanych elementów, zmniejszy prawdopodobieństwo kondensacji wilgoci.

8. Po usunięciu starych powłok malarskich z powierzchni sklepienia oraz po punktowych uzupełnieniach tynków Lekkim tynkiem wapienno-cementowym MK5-L należy całą powierzchnię sklepienia:
– zagruntować Preparatem gruntującym MTG, zużycie ok. 0,3 l/m².
– przeszpachlować powierzchnię sklepienia Zaprawą szpachlową wzmocniona włóknem SHF, o uziarnieniu 0-0,6 mm, zużycie ok. 4,0 kg/m ². W warstwę zaprawy szpachlowej należy wkleić siatkę z włókna szklanego QMS. Siatka zmniejszy prawdopodobieństwo pojawienia się rys na sklepieniu.

9. Przeszpachlować ściany w całym kościele Zaprawą szpachlową wzmocniona włóknem SHF, o uziarnieniu 0-0,6 mm, zużycie ok. 4,0 kg/m ².

10. Malowanie wnętrza kościoła (ściany i sklepienia) np. Farbą silikatową LK 300,zużycie ok. 2 x 0,2 l/m². Farba LK 300 jest farbą dyfuzyjną, zawiera dodatki biobójcze.

11. Po zakończeniu prac remontowych należy udrożnić na stałe otwory wentylacyjne nad nawą główną oraz nad prezbiterium. Ich zadaniem jest jak najszybsze usunięcie z kościoła wilgotnego powietrza wydychanego przez wiernych. Należy zwrócić również uwagę na sposób wietrzenia wnętrza kościoła. Zawilgocenie ścian wodą kondensacyjną może pojawić się na przedwiośniu po okresie zimowym oraz podczas letnich upałów po dniach chłodnych.

Opracował: mgr inż. Maciej Nocoń